Wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

Voordat ik een onderscheid maak, moet u zich ervan bewust zijn dat sommige mensen de woorden onderling uitwisselbaar gebruiken. Hoewel ik de boekhouder, penningmeester en CFO van een bedrijf was, stelde de eigenaar me voor aan een groep bedrijfsleiders als boekhouder. Dat betekent dus boekhoudprogramma vergelijken en aan de slag voor het bedrijf  Hij wist dat ik de boeken van het bedrijf bewaarde, dus ‘boekhouder’ was logisch voor hem. (Later probeerde ik hem uit te leggen dat hij me niet als boekhouder moest voorstellen … ik was tenslotte een accountant met een MBA en een CPA.) Meer kun je daar over vinden op https://boekhoudpakket-vergelijken.nl

De boekhouder is een persoon zonder accountant in dienst

Over het algemeen is een boekhouder een persoon zonder accountant in de boekhouding die veel van de taken voor gegevensinvoer uitvoert. Dit omvat het invoeren van de facturen van leveranciers, het betalen van facturen, het verwerken van salarisgegevens, het opstellen van verkoopfacturen, het verzenden van afschriften aan klanten, enz.

De accountant heeft waarschijnlijk een universitair diploma met een major in accounting en neemt het over waar de boekhouder stopt. De accountant bereidt aanpassingsboekingen voor om uitgaven vast te leggen die zijn opgetreden maar nog niet zijn ingevoerd door de boekhouder. (Voorbeelden zijn rente op bankleningen sinds de laatste leningbetaling, lonen verdiend door werknemers die volgende week worden verwerkt, etc.) Andere aanpassingen aan rekeningen omvatten de berekening en registratie van afschrijvingen, het instellen van rechten voor oninbare rekeningen, enz.).

Opmaken van balans en jaarrekeningen

Na het maken van de aanpassingsboekingen bereidt de accountant de jaarrekening van het bedrijf voor (winst- en verliesrekening, balans, kasstroomoverzicht). De accountant staat het management van het bedrijf tevens bij om inzicht te krijgen in de financiële impact van zijn eerdere en toekomstige beslissingen.

Het onderscheid tussen boekhouder en boekhouder blijft veranderen naarmate boekhoudsoftware en andere software evolueert. Vele jaren gebruikten bedrijven de titel van boekhoudkundig bedienden voor werknemers die de taken uitvoerden die voorheen door boekhouders werden uitgevoerd. De boekhoudkundig bedienden worden meestal begeleid door een accountant.